Edenytt

Varje månad kommer det ett nytt nummer av EDENYTT

- Edeforsbygdens egna informationsblad

Hör av Dig om Du är intresserad av att annonsera!

Annonspriser (inkl moms):

Helsida      1 100:-

1/2 sida       600:-

1/4 sida       275:-

1/8 sida       165:-

Grattis/Tack   75:-